Shri Mahaprabhuji Granth

Mahaprabhu Shri Vallabhacharya Composed Sahitya


(1)
Tatvarthdeep Nibandh
(A) Sastrarth Prakarn (B) Sarvanirnya Prakaran (C) Bhagvartarth Parkarn

(2)
Bhashya
(A) Purvmimansa Bhashya (B) Brhmasutra Bhashya (C) Gaytri Bhashya
1) Karikatmak 1) Karikatmak
2) Gadhaytmak 2) Gadhaytmak

(3)
Bhagvat Vyakhya
(A) Sukshma Tika (B) Subodhini

(4)
Prakaran Granth
(A)Sodash Granth (B) Siksha shloki & Panch Shloki

(5)
Prakirn Granth
(A)Bhakatyang (B) Vadang
1)Nampatharth 2)Rupvarnarth Stutyarth 3)Lilachintanarth 1) Patravlamban
Purushottam-Sahstranam Parivrudhashtak Dashmskandhanukrmanika
Trividhnamavali Madhurashtak
Krushnapremamrut Girirajdharyashtak
Shri Krushnashtak
Gopijanvallabhashtak