Pravachana list > Shri Sharadbawa > Prakirna
#Pravachan Name
1Manavadar - 1993
2Prameyratnarnav - 2005
3PushtiSiddhant - Talalagir - 2009
4SarvatmaBhav&FalVivek - 2006
5SiddhantVachanavali - Surat - 2014
6PushtiAdhikarVivek - 2006
7PushtiVivek - 2006
8Jevan-Jeva-ne-Jadibuti - Kakanpur
9OnLine - PrameyRatnaSangrah
10Shikshasloki - Bharuch - 2013