Pravachana list > Shri Shyammanoharji > Bhagwat
#Pravachan Name
1GopiGeet - 1992
2Bhagwat Chintan - Skandh1&2 - Mumbai - 2009
3Bhagwat Chintan - Skandh 3 - Gondal - 2009
4Bhagwat Chintan - Skandh 4 - Vadodra -2009
5Bhagwat Chintan - Skandh 5 - Chennai - 2009
6Bhagwat Chintan - Skandh 6 - Mumbai - 2009
7Bhagwat Chintan - Skandh 7 Bhumika - Kishangadh - 2009
8Bhagwat Chintan - Skandh 8 - Ahemdabad - 2009
9Bhagwat Chintan - Skandh 9 - Kolhapur - 2010
10Bhagwat Chintan - Skandh10(Bhumika) - Kishangadh - 2010
11Bhagwat Chintan - Skandh10 - Kishangadh - 2010
12Bhagwat Chintan - Skandh10 - Poojan Parayan
13Bhagwat Chintan - Skandh 7 Mul - 2009
14Bhagwat Chintan - Skandh 3 - Kishangrah - 2009