Pravachana list > Shri Shyammanoharji > Prakirna
#Pravachan Name
1Panchshloki - 1997
2Dharma-Arth-Kaam-Moksh - Jabalpur - 2012
3Shakshibhaav - 2011
4Shankhnaad - 1978
5Sikshashloki - 2013
6Suddhadwait
7Utsav - 2013
8Siddhantcharchasabha - Siddhantvachanavali - 1992
9Siddhantcharchasabha - Vishodhanika - 1992
10Vallabh Vachanamrut - Rasdrasti-ni-tarfenma - 2005
11Pushti Asmita Gaan