Pravachana list > Shri Shyammanoharji > Shodash Granth
#Pravachan Name
1Siddhantrahsya - 2000
2ShodashgranthPath
3Shodashgranth - Antahkaranprabodh - Madras
4Shodashgranth - Bhaktivardhini - Piparia
5Shodashgranth - Bhaktivardhini - Junagadh - 1992
6Shodashgranth - Navratna - Mumbai - 1996
7Shodashgranth - Pushtipravahmaryada - Halol - 1994
8Shodashgranth - SevaFal(Difficult) - 1975
9Shodashgranth - SevaFal(Easy) - 1975
10Shodashgranth - Siddhantmuktavali - 2008
11PushtiVidhanam - 1996