Pravachana list > Shri Shyammanoharji > Vaad
#Pravachan Name
1Patravlamban - Halol - 1994