Pravachana list > Shri Shyammanoharji > Vaarta
#Pravachan Name
1Vallabh Vachanamrut - ShriDamodardas-Harsaniji - 1998
2Vallabh Vachanamrut - Seva-Rutu-Utsav - 2000
3Vallabh Vachanamrut - Damodardas-Sambhalvala - 2001
4Vallabh Vachanamrut - Gadadhardasji - 2003
5Vallabh Vachanamrut - Gajjan-Dhavan - 2007
6Vallabh Vachanamrut - Mahavanni-Kshtrani-Dinkard - 2011
7Vallabh Vachanamrut - Prabhudas-Jalota - 2012
8Vallabh Vachanamrut - Puranmal-Kshtriy - 2013
9Vallabh Vachanamrut - Gopaldas-Banswadake - 2014
10Vallabh Vachanamrut - Purshottam-Joshi - 2015
11Vallabh Vachanamrut - 1999
12Vallabh Vachanamrut - Jaggannath Joshi - 2016
13Vallabh Vachanamrut-Narayandas bramchari-2009