Pravachana list > Shri Purushottambawa > Stotra
#Video Pravachan Name
1Saravotamstotra Junagadh