Pravachana list > Shri Shyammanoharji > Seminar
#Video Pravachan Name
1PushtiFal Mimansa -1 ,(Mumbai)
2PushtiFal Mimansa -2 ,Kishangarh
3Brahma sangoshthi 1 (mumbai)
4Brahmasangoshthi 2 (Vidhyapeeth,Halol)
5Vallabh vedant Me Brahma 2 (वल्लभ वेदांत में ब्रह्म का स्वरुप ) Paper wise
6Siddhant Muktavali-kishangarh