Pravachana list > Shri Shyammanoharji > Vaarta
#Video Pravachan Name
1Vallabhvachanamrut (Gopaldas Bansvadavala Ki Varta
2Vallabhvachanamrut (Puranmal Kshtriya Ki Varta)
3Vallabhvachanamrut (Narayandas Brahmachari Ki Varta)
4Vallabhvachanamrut (Jagannath Joshi Ki Varta)
5Vallabhvachanamrut (Prabhudas Jalota Ki Varta)