Pravachana list > Shri Purushottambawa > Sharnagati
#Video Pravachan Name
1Sharan Samrpan Seva Rajkot
2Samarpan 2011 Surat