Pravachana list > Shri Shyammanoharji > Chintan Shibir
#Video Pravachan Name
1Pushtisiddhant Charchasabha-1992
2Virat Chintan Shivir_Rajkot
3Pushti Asmita Samvardhak Shibir - Bharuch - 2007
4Siddhantvachanavali Shivir ,Keshod
5Dharma sabha 1996 (mandvi)