Pravachana list > Shri Shyammanoharji > SadhanDeepika
#Video Pravachan Name
1Shree gopinathji panchsati Sadhan dipika 2011
2Shree gopinathji panchsati Sadhan dipika 2016
3Sadhan Deepika 2017
4Sadhan Dipika 2018
5Sadhan dipika 2019
6Sadhan dipika 2021
7Sadhan dipika 2022
8Sadhan dipika 2023