Pravachana list > Shri Shyammanoharji > SadhanDeepika
#Video Pravachan Name
1Shree gopinathji panchsati Sadhan dipika 2011
2Shree gopinathji panchsati Sadhan dipika 2016
3Sadhan Deepika 2017
4Sadhan Dipika 2018
5Sadhan dipika 2019