Other Books

Shreemad Bhagvat

Author: Shri Ved Vyas Anuvad By Shri K.K.Shstri Published by Vallabhacharya Trust – Mandvi | Language: Gujarati

Shreemad Bhagvat

Subodhini_Anuvad_Dvitiy_Skandh_Kalyanji_Kanji

Author: Mahaprabhu Shree Vallabhacharyaji / Anuvad By Shri K.K.Shstri Published by Vallabhacharya Trust – Mandvi |
Language: Gujarati

 

Shreemad Bhagvat Saar

Author: Shri Jethalal Shah Sanskarta By Shri K.K.Shstri | Language: Gujarati

Shreemad Bhagvat

Shastrarth Skandh Prakaranarth

Author: Mahaprabhu Shri Vallabhacharyji / Translation by Shri Nanulal Gandhi | Language: Gujarati

Bhagvartarth Parkarn

Shastrath Prakran

Author: Shri Lallubhai Parekh/Goswami Shri Sharadkumar | Language: Gujarati

Balkrishna Granthavali

Author: Shri Lalubhattji | Language: Sanskrit

The Samarpan Program Of Devotion

Author: Shri Asit Shah | Language: English

Kaustubh Kiranavali

Author: Goswami Shri Chandragopalji | Language: Gujarati

Translation of Balbodh

Author: Shri Shyamdas | Language: English

Translation of Ocean of Jewels

Author: Shri Shyamdas | Language: English

Translation of Sanyasnirnay

Author: Shri Shyamdas | Language: English

Translation of Yamunashtakam

Author: Shri Shyamdas | Language: English

Brahmavaad

Author: Shri Raghunath Sharma | Language: English

Shri Vallabhacharya and his Doctrines

Author: Late Prof. G H Bhatt | Language: English

Sri Purushottamnama stotram Naamchandrika translation

Author: N/A | Language: Telugu

Artical by Paresh Avirat

Author: Shri Paresh Avirat | Language: Gujarati

Shodash Granth Charts

Author: N/A | Language: Hindi